CREM
Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży
Teraz e!-dukacja

Szczególnym projektem stowarzyszenia jest projekt Teraz e!-dukacja w ramach którego podejmowane są działania mające na celu rozwijanie umiejętności wykorzystania Internetu dla osobistego rozwoju.
Siłą napędową współczesnego świata jest innowacja zarówno społeczna jak i gospodarcza a szczególne miejsce zajmują kompetencje miękkie nabywane w procesie kształcenia się jednostki. W uzupełnieniu procesów pozyskiwania wiedzy, będącej domeną placówek szkolnych i wykształconej kadry, podjęliśmy działania mające na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży nabywanie umiejętności miękkich i stworzenia środowiska przyjaznego procesom kształcenia oraz pogłębiania posiadanej wiedzy poza środowiskiem szkolnym. W tym celu powołany został program Teraz e!-dukacja.

Ideą przyświecającą programowi jest nabywanie kompetencji jutra oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy uczenia się przez całe życie. W tym celu stworzyliśmy w Internecie platformy edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach których mogą bezpiecznie rozwijać swoje pasje, zainteresowania intelektualne i talenty a także zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów. Katalogowane strony w ramach programu dostarczają inspiracji i zachęcają do odkrywania rzeczywistości budując poczucie niezależności własnych osądów, samodzielnego i krytycznego myślenia, autonomii w działaniu i rozumowania. Stworzone przez nas platformy umożliwiają dzieciom i młodzieży odkrywanie i doświadczanie estetyki, doznania naukowe, kulturalne i społeczne.
W ramach projektu powstały platformy Wikikids.pl, Zoomla.pl i Alfabetarium.edu.pl kierowane do dzieci w wieku 7-10 lat i młodszej młodzieży w wieku 11-14 lat.
Nasze projekty
Od początku działalności CREM realizuje
projekty kierowane do dzieci i młodzieży.

WIĘCEJ
Teraz e!-dukacja
Jak w procesie edukacji kształcić kompetencje jutra
z wykorzystaniem interaktywności i narzędzi cyfrowych.

WIĘCEJ
Statut
Aktualny Statut stowarzyszenia
można przeczytać tutaj.

WIĘCEJ