Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży

Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży powstało w 2000 roku. W trakcie dotychczasowej działalności Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży realizowało cele statutowe poprzez m.in. organizowanie szkoleń, spotkań dyskusyjnych, seminariów i konferencji. Największą z nich była zorganizowana w 2001 r. konferencja "Wolontariat młodzieżowy w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej". Konferencji towarzyszyły również Targi Organizacji Pozarządowych z Polski i Wielkiej Brytanii, które były okazją do lepszego poznania i nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy polskimi i brytyjskimi organizacjami młodzieżowymi.

Więcej

© 2019 Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży, Infinitude. All rights reserved | Design by W3layouts